English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition KAMIENIEC PODOLSKI - STAN ZACHOWANIA DAWNEJ TWIERDZY RZECZYPOSPOLITEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • - Number of objects found:   30
    • Editions: 30
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Foreword, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 59%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Foreword [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 59%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przedmowa [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki []
Accuracy: 59%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF ARCHITEKTURA STANISŁAWOWA II RZECZYPOSPOLITEJ [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Michał Pszczółkowski []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
5.  PDF PRZYCZYNKI DO BADAŃ NAD CMENTARZEM BAZYLIAŃSKIM W KRZEMIEŃCU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Marianna Otmianowska []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Sylwia Czyż []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
7.  PDF KOZACZYZNA ZAPOROSKA A MIĘDZYGÓRSKI MONASTER PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO,{w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Mariusz R. Drozdowski []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF POLSKI PARYŻ NAD MORZEM KASPIJSKIM, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Marek Barański []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
9.  PDF WYTWÓRCY NAGROBKÓW Z POLSKOJĘZYCZNYMI INSKRYPCJAMI NA ŻMUDZKICH CMENTARZACH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Jan Skłodowski []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
10.  PDF JOHANN HER – STOLARZ KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Aleksandra J. Kasprzak, Stanisław S. Mieleszkiewicz []
Accuracy: 52%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>