English   polski  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
Results:
  • - Number of objects found:   2
    • Editions: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF WŁOSI W KRĘGU RODZINY PACÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Anna Sylwia Czyż []
Accuracy: 78%
Keywords: Inflanty, dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF WIELOKULTUROWA ROSSA – PROBLEMATYKA I PERSPEKTYWY BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski []
Accuracy: 57%
Keywords: dziedzictwo kulturowe
Find objects similar to this one.