English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

401.  Edition XVIII-WIECZNE UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ TARTAKOWSKIEJ. PRZYCZYNEK DO FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH SANKTUARIÓW MARYJNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Agata Dworzak
Find objects similar to this one.
402.  Edition Zabytkowe cmentarz e na Żmudzi – polskie ślady przeszłości dwóch narodów - Jan Skłodowski
Find objects similar to this one.
403.  Edition Zagadnienia związane z inwentaryzacją cmentarzy polskich na Wołyniu - Anatol Franciszek Sulik
Find objects similar to this one.
404.  Edition Zagadnienie dyplomacji papieskiej w Encyklopedii katolickiej, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Edward Gigilewicz
Find objects similar to this one.
405.  Edition ZAPIS TOŻSAMOŚCI W LITERATURZE EPOK DAWNYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Alina Nowicka-Jeżowa
Find objects similar to this one.
406.  Edition ZAPOMNIANA KOLEKCJA NAUKOWA STANISŁAWA AUGUSTA –GDZIE JEJ SZUKAĆ?, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Ewa Wyka
Find objects similar to this one.
407.  Edition ZAPOMNIANE MALARSKIE POLONIKA W ZBIORACH MUZEÓW UKRAINY, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Marcin Goch
Find objects similar to this one.
408.  Edition Zapomniane malarskie polonika w zbiorach muzeów Ukrainy, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Marcin Goch
Find objects similar to this one.
409.  Edition ZAPOMNIANE POMNIKI CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ. ZESPOŁY KSIĄG SĄDOWYCH „SZLACHECKICH” Z CZASÓW I RZECZYPOSPOLITEJ (XVI– XVIII W.) W CENTRALNYM PAŃSTWOWYM ARCHIWUM HISTORYCZNYM UKRAINY W KIJOWIE*. STAN BADAŃ. ZAMIERZENIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Mariusz Machynia
Find objects similar to this one.
410.  Edition ZAPOMNIANE UCZELNIE RZECZYPOSPOLITEJ: KROŻE – ATENY MUDZKIE, KRZEMIENIEC – ATENY WOŁYŃSKIE, PODOLINIEC – SPISKI OKSFORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Jan Skłodowski
Find objects similar to this one.
411.  Edition Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej – w Krożach, Krzemieńcu i Podolińcu, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Jan Skłodowski
Find objects similar to this one.
412.  Edition Zasada terytorialności a problematyka restytucji polskiego dziedzictwa narodowego, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Katarzyna Sikora,Kamil Zeidler
Find objects similar to this one.
413.  Edition ZASOBY FRANCUSKICH ARCHIWOW NARODOWYCH W PARYŻU DOTYCZĄCE KROLOW POLSKI DO KOŃCA XVII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Karol Polejowski
Find objects similar to this one.
414.  Edition ZBIÓR TKANIN ZABYTKOWYCH Z DAWNEGO MUZEUM IM. KRÓLA JANA III WE LWOWIE. INWENTARYZACJA I PRACE NAD KATALOGIEM PRZYGOTOWYWANYM W RAMACH SERII WYDAWNICZEJ DEPARTAMENTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POZA KRAJEM, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Dorota Gutkowska, Monika Janisz
Find objects similar to this one.
415.  Edition Z dziejów Kapituły Katedralnej Wileńskiej i Białostockiej Kapituły Metropolitalnej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Ks. Tadeus z Kasabuła
Find objects similar to this one.
416.  Edition Z dziejów polityki wschodniej Watykanu. Benedykt XV a Kościoły katolickie tradycji niełacińskiej, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Andrzej Gil
Find objects similar to this one.
417.  Edition Z kart antyłacińskiej literatury cerkiewnosłowiańskiej w dawnej Rzeczypospolitej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Jan Stradomski
Find objects similar to this one.
418.  Edition Znane, nieznane, zapomniane. Huty szkła w Guberni Wołyńskiej w latach 1863–1914, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Aleksandra J. Kasprzak
Find objects similar to this one.
419.  Edition Znane i nieznane – rzecz o najstarszych nagrobkach na Starej Rossie w Wilnie, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Bartłomiej Gutowski
Find objects similar to this one.
420.  Edition Z NOTATNIKA FOTOGRAFA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Krzysztof Hejke
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>