English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

346.  Edition TABLICA Z WILEŃSKIEGO KOŚCIOŁA pw. św. KAZIMIERZA Z ROKU 1630 NA CMENTARZU NA ROSSIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Anna Sylwia Czyż
Find objects similar to this one.
347.  Edition Tadeusz Srogosz, Granice wierności. Dylematy rojalisty Józefa Gabriela Stempkowskiego w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Tadeusz Srogosz
Find objects similar to this one.
348.  Edition Technika i technologia osiemnastowiecznych portretów staropolskich na przykładzie portretów: Leona Tyszkiewicza (z kolekcji z Łohojska ze zbiorówMuzeum Narodowego w Warszawie), [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Aleksandra Krupska
Find objects similar to this one.
349.  Edition TECHNIKA I TECHNOLOGIA XVIII-WIECZNEGO PORTRETU STAROPOLSKIEGO NA PRZYKŁADZIE IMAGINACYJNEGO PORTRETULEONA TYSZKIEWICZA, KASZTELANA LUBELSKIEGO, Z KOLEKCJI RODOWEJZ ŁOHOJSKA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Aleksandra Krupska, Joanna Szpor, Anna Orkowska
Find objects similar to this one.
350.  Edition Testamenty hierarchów unickich w XVII-XVIII wieku. - Dorota Wereda
Find objects similar to this one.
351.  Edition THE CHOICE OF THE FORTIFICATION MONUMENTS WHICH TERRITORIES ARE SUITABLE FOR PERFORMANCE’S FUNCTIONS, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Tatiana Klymeniuk, Оlena Kovalchuk
Find objects similar to this one.
352.  Edition THE DOMINICAN FRIARS IN POLISH LIVONIA AND THE DUCHY OF COURLAND: BETWEEN HISTORY AND THE BLACK LEGEND, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Reinis Norkārkls
Find objects similar to this one.
353.  Edition The Evidences of the Activity of the Jesuits in the Architectural Heritage of Polish Livonia, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Kristīne Ogle
Find objects similar to this one.
354.  Edition THE HISTORY OF BRANICKI PALACE UNTIL 1809.THE INFLUENCE OF “VERSAILLES OF PODLASIE” ON THE DEVELOPMENT OF BIAŁYSTOK - Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
355.  Edition The PLAQUES with PORTRAITS of FAMOUS PEOPLE by KAZIMIERZCHODZIŃSKI (1861–1921) on the BACKGROUND of the COLLECTION from the COINS CABINET of the NATIONAL MUSEUM in WARSAW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Anna Feliks
Find objects similar to this one.
356.  Edition The Ukrainian Populist Clergy and the Habsburgs: The Conflicted Vision of Father Mykhailo Zubryts’kyi [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Frank Sysyn
Find objects similar to this one.
357.  Edition Tomasz Antici, rewolucja i cierpienia Kościoła w korespondencji kardynała Franciszka Herzana z lat 1798–1799 [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Paweł Zając
Find objects similar to this one.
358.  Edition Tomasz Kempa, Między Rzeczpospolitą a Moskwą. Recenzja książki: Tomasz Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI – połowy XVIII stulecia), Studia Ruthenica Cracoviensia, t. 4, Karków 2008, Wydawnictwo „Scriptum”, ss. 262. - Tomasz Kempa
Find objects similar to this one.
359.  Edition Tomasz Kempa, Radziwiłłowie nieświescy i birżańscy – solidarność rodowa a kwestia wierności religii w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Tomasz Kempa
Find objects similar to this one.
360.  Edition Translokacja drewnianego kościoła z jazłowczyka do muzeum architektury ludowej we lwowie – „życie po życiu”, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Romana Cielątkowska, Roman Nazarowec
Find objects similar to this one.
361.  Edition Trimorfon z Chrystusem w chwale na sklepieniu lubelskiej zamkowej kaplicy Trójcy Przenajświętszej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Włodymyr Ałeksandrowycz
Find objects similar to this one.
362.  Edition Two newly-discovered seventeenth-century manuscript maps of Ukraine [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Andrew B. Pernal
Find objects similar to this one.
363.  Edition UDZIAŁ LWOWSKICH ARTYSTÓW W MODERNIZACJI CERKWI BAZYLIANÓW W KRECHOWIE ZA PRZEŁOŻEŃSTWA SUPERIORA SYLWESTRA ŁASZCZEWSKIEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Agata Dworzak
Find objects similar to this one.
364.  Edition Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII –XVIII wieku struktura organizacyjna - Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
365.  Edition UNICKI DEKANAT BRZESKI W XVIII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Paweł Sygowski
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>