English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

293.  Edition Radosław Lolo, Towarzystwo Jezusowe a magnaci. Fakty i mity w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Radosław Lolo
Find objects similar to this one.
294.  Edition RATOWANIE ZABYTKÓW NA DAWNYCH KRESACH Z UDZIAŁEM MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Małgorzata Omilanowska
Find objects similar to this one.
295.  Edition Rekonstrukcja drewnianej synagogi z Wołpy w Biłgoraju w kontekście ochrony i stanu wiedzy na temat dziedzic twa żydowskiego w Polsce, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Kinga Migalska
Find objects similar to this one.
296.  Edition Relacje katolicko-prawosławne na Białostocczyźnie w latach 1981–1989 , [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Piotr Chomik
Find objects similar to this one.
297.  Edition RELACJE RZYMSKICH KATOLIKÓW I UNITÓW NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIETLE INWENTARZY KOŚCIELNYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Katarzyna Kolendo Korczak
Find objects similar to this one.
298.  Edition RELIKTY GALERII RODOWYCH POLSKICH W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Monika Ochnio
Find objects similar to this one.
299.  Edition Relikty rodowych galerii portretowych rodów z północno-wschodnich kresówdawnej Rzeczypospolitej w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i związane z nimi problemy badawczo-konserwatorskie, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Aneta Biały
Find objects similar to this one.
300.  Edition Relikty rodowych galerii portretowych z dawnej Rzeczypospolitej w zbiorachMuzeum Narodowego w Warszawie, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Monika Ochnio
Find objects similar to this one.
301.  Edition REZYDENCJE NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, CZ. I: WOŁYŃ. PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY REALIZOWANY W LATACH 2007-2011, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - WiolettaBrzezińska-Marjanowska
Find objects similar to this one.
302.  Edition Rękopisy ze zbiorów Biblioteki Baworowskich we Lwowie – charakterystyka wybranych sylw, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Mariola Jarczykowa
Find objects similar to this one.
303.  Edition RODZINA MAGNACKA W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM W XVI–XVIII WIEKU. STUDIUM DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE - Marzena Liedke
Find objects similar to this one.
304.  Edition Rok 1629. Stolica Apostolska i Rzeczpospolita Obojga Narodów w grze europejskich potęg, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Henryk Litwin
Find objects similar to this one.
305.  Edition Rola Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w kształtowaniu stosunkówdyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Artur Orzechowski
Find objects similar to this one.
306.  Edition Ruś w wyobraźni i w rzeczywistości. Polskie koncepcje polityczne i militarne wobec ziem ukraińskich w dobie powstania styczniowego i próby ich realizacji (przegląd problematyki) [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012.
Find objects similar to this one.
307.  Edition Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581–1621). Stan badań, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Anna Ziemlewska
Find objects similar to this one.
308.  Edition Rzeczpospolita i Stolica Apostolska – jaka dyplomacja?, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Piotr Nowina-Konopka
Find objects similar to this one.
309.  Edition Rzeczpospolita i Stolica Apostolska w czasach stanisławowskich. Przyczynki do biografii naukowej Macieja Loreta (1880–1949) , [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Paweł Zając
Find objects similar to this one.
310.  Edition Rzeczywistość polsko-radzieckich bezpośrednich kontaktów transgranicznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019. - Joanna Sadowska
Find objects similar to this one.
311.  Edition Rzymska misja Karola Litawora Chreptowicza – przyczynek do dziejów dyplomacji konfederackiej na przełomie 1767/1768 roku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Wojciech Kęder
Find objects similar to this one.
312.  Edition SAINTS OF CATHOLIC SPIRITUAL ORDERS IN THE ARTISTIC HERITAGE OF POLISH LIVONIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Kristīne Ogle
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>