English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

231.  Edition Paisjusz Hipolitowicz Czerchawski – chełmski biskup prawosławny 1621-1636. - Andrzej Gil
Find objects similar to this one.
232.  Edition Paisjusz Hipolitowicz Czerchawski – chełmski biskup prawosławny 1621-1636. - Andrzej Gil
Find objects similar to this one.
233.  Edition Pałac Branickich w Białymstoku tom 1 Inwentarze z XVII i XVIII stulecia cz. 1 - Opracowali i do druku przygotowali Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
234.  Edition Pałac Branickich w Białymstoku tom 1 Inwentarze z XVII i XVIII stulecia cz. 2 - Opracowali i do druku przygotowali Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
235.  Edition Pałac Branickich w Białymstoku tom 2: lata 1802–1809 - Opracowali i do druku przygotowali Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
236.  Edition PARAFIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W JANOWIE POLESKIM – LUDZIE,HISTORIA I ZABYTKI, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Katarzyna Kolendo-Korczak
Find objects similar to this one.
237.  Edition Paraf ia św. Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim – ludzie, historia i zabytki, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Katarzyna Kolendo-Korczak
Find objects similar to this one.
238.  Edition Paweł Jusiak, Obraz magnaterii w Pamiętniku Albrychta Stanisława Radziwiłła w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Paweł Jusiak
Find objects similar to this one.
239.  Edition Paweł Krokosz, Elity rządzące w Rosji w XVI–XVIII w. – wprowadzenie do problematyki w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Paweł Krokosz
Find objects similar to this one.
240.  Edition Peculiarities of monuments inventory work in Historical and Cultural Museum “Lychakiv Cemetery” in Lviv in 2008–2014 years., [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Tetiana Klymeniuk, Khrystyna Kovalchuk, Olena Kovalchuk
Find objects similar to this one.
241.  Edition PIERWSI JEZUICI W MALBORKU JAKO REPREZENTANCI MULTIETNICZNEGO SPOŁECZEŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Rafał Panfil
Find objects similar to this one.
242.  Edition Pierwsze spotkanie nuncjusza Nicola Spinoli z królem Augustem II w 1710 r. [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Ks. Bp Jan Kopiec
Find objects similar to this one.
243.  Edition Piotr Mohyła – ojciec duchowy „dziesięciu świętych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej” [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Marzanna Kuczyńska
Find objects similar to this one.
244.  Edition PŁACZKI, ŻAŁOBNICY I GENIUSZE ŚMIERCI RĘKĄ MISTRZA I KAMIENIARZAPROSTEGO ŁAMANE… NAGROBKI FIGURALNE NA POLSKICH MOGIŁACH OBECNEGO POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Urszula Olbromska
Find objects similar to this one.
245.  Edition Płaczki i thanatosy ręką mistrza i kamieniarza prostego zrobione… Nagrobki figuralne na polskich mogiłach obecnego pogranicza polsko-ukraińskiego. Wybrane zagadnienia, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Urszula Olbromska
Find objects similar to this one.
246.  Edition Pobyt Jana Kazimierza na Śląsku w 1655 roku w świetle korespondencji nuncjusza Piotra Vidoniego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Katarzyna Wiszowata-Walczak
Find objects similar to this one.
247.  Edition Podwójna pamięć – zbrodnia na Wołyniu w świetle ogólnopolskich badań sondażowych przeprowadzonych przez CBOS w latach 2003–2018 w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019. - Beata Goworko-Składanek
Find objects similar to this one.
248.  Edition POLACY W DYNEBURGU. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – ZARYS PROBLEMU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Maria Kalczyńska
Find objects similar to this one.
249.  Edition POLESIE JAKO REGION ARTYSTYCZNY W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ. UWAGI PO PIĘCIU LATACH INWENTARYZACJI KOŚCIOŁÓW I KLASZTORÓW RZYMSKOKATOLICKICH WOJEWÓDZTWA BRZESKO-LITEWSKIEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Anna Oleńska, Marcin Zgliński
Find objects similar to this one.
250.  Edition Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej. Politologiczne studium przypadku , [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Tomasz Olejarz
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>