English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

212.  Edition Oblicze wyznaniowe Kozaczyzny w oczach nuncjuszy apostolskich w pierwszej połowie XVII w., [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Mariusz R. Drozdowski
Find objects similar to this one.
213.  Edition Obraz biskupów polskich w oczach nuncjuszów papieskich z połowy XVII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Ks. Tadeusz Fitych
Find objects similar to this one.
214.  Edition Obraz Mazepy w cerkiewnych tekstach obrzędowych [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Aleksander Naumow
Find objects similar to this one.
215.  Edition Ocena wiarygodności źródeł ikonograficznych wykonanych przez Erika Dahlberga, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
216.  Edition Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prace Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP - Dorota Janiszewska-Jakubiak
Find objects similar to this one.
217.  Edition Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą – projekty finansowane z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Prace zakończone,kontynuowane i nowe wyzwania), [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Dorota Janiszewska-Jakubiak
Find objects similar to this one.
218.  Edition Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego Łotwy i Polski Działania Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Dorota Janiszewska-Jakubiak
Find objects similar to this one.
219.  Edition ODKSZTAŁCONE W FORMIE PŁASKORZEŹBY PORTRETY TYSZKIEWICZÓW Z ŁOHOJSKA. WERYFIKACJA BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH PRZEZ ODKRYCIA KONSERWATORSKIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Joanna Szpor
Find objects similar to this one.
220.  Edition O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego - Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Radosław Poniat
Find objects similar to this one.
221.  Edition Old Believer icon painting in Latvia – from periodof Polish Livonia till 20th century - Ilze Jakuša-Kreituse
Find objects similar to this one.
222.  Edition O PAMIĘCI W KAMIENIU WYRYTEJ… UPAMIĘTNIENIA OBROŃCÓW OJCZYZNY I POMORDOWANYCH W REJONIE PRZYGRANICZNYM (OBECNA UKRAINA), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Urszula Olbromska
Find objects similar to this one.
223.  Edition ORGANIZACJA, PRAWO I DYSCYPLINA W POLSKIM I LITEWSKIM POSPOLITYM RUSZENIU (DO POŁOWY XVII WIEKU) - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
224.  Edition OSKAR KOLBERG I GUSTAW MANTEUFFEL – SPOTKANIE,DO KTOREGO NIE DOSZŁO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Radosław Budzyński
Find objects similar to this one.
225.  Edition Oskar Kolberg i Gustaw Manteuffel – spotkanie, do którego nie doszło, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Radosław Budzyński
Find objects similar to this one.
226.  Edition Ostatki życia ziemiańskiego w dawnych Inflantach Polskich fotografii rodzinnej, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Henryk Manteuffel Szoege
Find objects similar to this one.
227.  Edition Otwarcie konferencji, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Jacek Popiel
Find objects similar to this one.
228.  Edition Otwartość religijna a interes państwa. Zygmunt I wobec wyznań i religii w latach 1506–1548 [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Jacek Brzozowski
Find objects similar to this one.
229.  Edition OUR LADY of VICTORY of JELGAVA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Kristīne Ogle
Find objects similar to this one.
230.  Edition O znaczeniu działań wizytatorów Kościołów rzymskokatolickich na Kaukazie i Zakaukaziu w XIX w., [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Andrzej Furier
Find objects similar to this one.
231.  Edition Paisjusz Hipolitowicz Czerchawski – chełmski biskup prawosławny 1621-1636. - Andrzej Gil
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>