English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

197.  Edition Narodziny Polskich Inflant Walki o Dyneburg w latach 1625–1627, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Mariusz Balcerek
Find objects similar to this one.
198.  Edition NEOKLASYCYSTYCZNE TRENDY W ARCHITEKTURZE WOJEWÓDZTW LWOWSKIEGO I WOŁYŃSKIEGO W CZASACH II RZECZYPOSPOLITEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Svitłana Linda
Find objects similar to this one.
199.  Edition Neoklasycyzm w architekturze Ukrainy Zachodniej w okresie międzywojennym , [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Svitlana Linda, Olga Mykhaylyshyn
Find objects similar to this one.
200.  Edition NIEISTNIEJĄCE KOŚCIOŁY PIŃSKA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Dorota Piramidowicz
Find objects similar to this one.
201.  Edition Niematerialne aspekty krajobrazu kulturowego Inflant Polskich (na przykładzie wybranych tradycji i legend), [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Krystyna Barkowska
Find objects similar to this one.
202.  Edition NIEMIECKA RODZINA NA PODLASIU – DZIEDZICTWO ARTURA HASBACHA (1864–1940), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Janusz Danieluk
Find objects similar to this one.
203.  Edition Nieznana twórczość poetycka i prozatorska kobiety z byłych Inflant Polskich, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Agnieszka Durejko
Find objects similar to this one.
204.  Edition Nieznane poselstwo obediencyjne biskupa Pawła Wołuckiego do papieża Pawła V w 1613 r. [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Hanna Osiecka-Samsonowicz
Find objects similar to this one.
205.  Edition Nowatorstwo w sztuce Stefana Norblina. Spostrzeżenia poczynione w trakcie prac konserwatorskich nad projektami wystroju wnętrz pałacu Umaid Bhawan w Jodhpur (Indie) - Monika Bogacz-Walska
Find objects similar to this one.
206.  Edition Nowe materiały do biografii Daniela Bratkowskiego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Piotr Borek
Find objects similar to this one.
207.  Edition NOWE OBSZARY BADAŃ NAD ARCHITEKTURĄ KRESÓW NA PRZYKŁADZIE STUDIÓW NAD DOROBKIEM LWOWSKIEJ SZKOŁY ARCHITEKTONICZNEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Jakub Lewicki
Find objects similar to this one.
208.  Edition NOWY POCZĄTEK. WYPOSAŻENIE CERKWI W OBWODZIE BIAŁOSTOCKIM I NA ZIEMIACH SĄSIADUJĄCYCH OKOŁO 1839 R. I W LATACH PÓŹNIEJSZYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Joanna Tomalska
Find objects similar to this one.
209.  Edition Nuncjusz Antonio Eugenio Visconti w świetle korespondencji hrabiego de Arandy, hiszpańskiego ambasadora w Warszawie (1760–1762), [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Cezary Taracha
Find objects similar to this one.
210.  Edition Nuncjusz i ambasador. Korespondencja Annibala z Capui z Guillénem de San Clementem (1586–1591) [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Ryszard Skowron
Find objects similar to this one.
211.  Edition Nuncjusz w działaniu. Francesco Simonetta podczas obrad sejmu w 1611 r., [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Wojciech Tygielski
Find objects similar to this one.
212.  Edition Oblicze wyznaniowe Kozaczyzny w oczach nuncjuszy apostolskich w pierwszej połowie XVII w., [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Mariusz R. Drozdowski
Find objects similar to this one.
213.  Edition Obraz biskupów polskich w oczach nuncjuszów papieskich z połowy XVII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Ks. Tadeusz Fitych
Find objects similar to this one.
214.  Edition Obraz Mazepy w cerkiewnych tekstach obrzędowych [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Aleksander Naumow
Find objects similar to this one.
215.  Edition Ocena wiarygodności źródeł ikonograficznych wykonanych przez Erika Dahlberga, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
216.  Edition Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prace Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP - Dorota Janiszewska-Jakubiak
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>