English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

152.  Edition Leczyć czy odcinać putrida membra? Stanisław Żółkiewski wobec Kozaków podczas powstania Nalewajki [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Jerzy Urwanowicz
Find objects similar to this one.
153.  Edition Le figure di ripetizione nelle opere di Ivan (Ioann) Višenskij [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Viviana Nosilia
Find objects similar to this one.
154.  Edition Links between tangible and intangible heritage in the former Aristavele manor house, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Rasa Bertašiūtė
Find objects similar to this one.
155.  Edition List Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Gliński
Find objects similar to this one.
156.  Edition List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Gliński
Find objects similar to this one.
157.  Edition List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Gliński
Find objects similar to this one.
158.  Edition LISTY STEFANII ULANOWSKIEJ DO JANA KARŁOWICZA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Dorota Krystyna Rembiszewska
Find objects similar to this one.
159.  Edition LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA DOTYCZĄCA RADZIWIŁŁÓW W RĘKOPISACH ZE ZBIOROW BIBLIOTEKI BAWOROWSKICH WE LWOWIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Mariola Jarczykowa
Find objects similar to this one.
160.  Edition LITERATURA POLSKA NAD DŹWINĄ W 1. POŁ. XIX WIEKU – ZARYS SYNTETYCZNY [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Dorota Samborska Kukuć
Find objects similar to this one.
161.  Edition LITEWSKIE REALIZACJE WILHELMA RICHTERA, GDAŃSKIEGO RZEŹBIARZA EPOKI BAROKU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Dorota Piramidowicz
Find objects similar to this one.
162.  Edition LWOWSKA FUNDACJA ANTONIEGO I WALERII BILIŃSKICH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Biliński
Find objects similar to this one.
163.  Edition LWOWSKA KOLEKCJA SZKICÓW TEATRALNYCH ANDRZEJA PRONASZKI – PROBLEM ATRYBUCJI, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Alla Dmytrenko
Find objects similar to this one.
164.  Edition Lwowska kolekcja szkiców teatralnych Andrzeja Pronaszko: problem atrybucji, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Alla Dmytrenko
Find objects similar to this one.
165.  Edition L’Eretico, ovvero di Jan Hus. Storia e idee nella poesia di Taras Ševčenko [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Giovanna Brogi Bercoff
Find objects similar to this one.
166.  Edition ŁACHWA – OŚRODEK MEBLARSKI W DOMINIUM KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Stefan Mieleszkiewicz
Find objects similar to this one.
167.  Edition Łukasz Godlewski, Interes własny, państwa czy Kościoła? Senatorowie duchowni w walce o zachowanie uprzywilejowanej pozycji Kościoła w latach 1510–1537 w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Łukasz Godlewski
Find objects similar to this one.
168.  Edition M. supdapifer regni jaszowskiemu adscribit et obligat
Find objects similar to this one.
169.  Edition Majątek ruchomy w testamentach duchownych obrządków wschodnich w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. - Wioletta Zielecka
Find objects similar to this one.
170.  Edition MALARSTWO POLSKIE W ZBIORACH MUZEÓW MIŃSKA NA BIAŁORUSI. WSTĘP DO DALSZYCH BADAŃ ATRYBUCYJNYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Marcin Goch
Find objects similar to this one.
171.  Edition Malarz i pedagog Jan Ciągliński (1858-1913) w Petersburgu - Мaria Gorenowicz
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>