English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

123.  Edition KAMIENIEC PODOLSKI - STAN ZACHOWANIA DAWNEJ TWIERDZY RZECZYPOSPOLITEJ,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Karol Kościelniak
Find objects similar to this one.
124.  Edition KAPLICA MOSKIEWSKA – CO ZOBACZYŁ ERIK DAHLBERGH?, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Bednarczyk
Find objects similar to this one.
125.  Edition Kariera wojskowa Felicjana Pawlaka (1934–1947) w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
126.  Edition Karol Łopatecki, „Nie masz w tym nic osobliwego: ożenił się równy z równą”. Ślub Jana Klemensa Branickiego z Izabelą Poniatowską – ujęcie prawnomajątkowe w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
127.  Edition Katalogi osobowe Towarzystwa Jezusowego jako źródło do badań nad wielokulturowością Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Andrea Mariani
Find objects similar to this one.
128.  Edition Klasycystyczna architektura pałacowa na Wołyniu ok. 1780-1831 r. - Wioletta Brzezińska-Marjanowska
Find objects similar to this one.
129.  Edition Kolekcja grafiki Artura Wołyńskiego w Bibliotece Casanatense w Rzymie - Tomasz Jakubowski
Find objects similar to this one.
130.  Edition KOLEKCJA GRODZKICH I ZIEMSKICH KSIĄG SĄDOWYCH W CENTRALNYM PAŃSTWOWYM ARCHIWUM HISTORYCZNYM UKRAINY W KIJOWIE W ŚWIETLE PROJEKTU „ZAPOMNIANE POMNIKI CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ”, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Beata K. Nykiel
Find objects similar to this one.
131.  Edition Kolekcja przyrządów naukowych Stanisława Augusta – gdzie jej szukać?, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Ewa Wyka
Find objects similar to this one.
132.  Edition Kolekcja starodruków Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce i jej pracowanie w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Fryderyk Rozen
Find objects similar to this one.
133.  Edition KOLEKCJA STARYCH DRUKOW W BIBLIOTECE MUZEUM POLSKIEGO W AMERYCE (CHICAGO), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Fryderyk Rozen
Find objects similar to this one.
134.  Edition Konflikty zbrojne przyczyną największych strat dzieł sztuki – na wybranych przykładach, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Piotr Chabiera
Find objects similar to this one.
135.  Edition KONSERWACJA I RESTAURACJA XVII-WIECZNYCH WIELKOFORMATOWYCH OBRAZÓW BATALISTYCZNYCH MARTINA ALTOMONTEGO Z KOLEGIATY PW. ŚW. WAWRZYŃCA W ŻÓŁKWI. „SUBTILITAS INTELLIGENDI, EXPLICANDI ET APPLICANDI” – O KONIECZNOŚCI POZNANIA ZNACZENIA I KONTEKSTU DZIEŁA SZTUKI W PROCESIE KONSERWACJI, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Katarzyna Górecka
Find objects similar to this one.
136.  Edition Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Św.Ludwik wyruszający na wyprawę krzyżową z pracowni J. Matejki w ołtarzu głównym kościoła w Krasławiu (Łotwa ), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Józef Steciński
Find objects similar to this one.
137.  Edition Konwersje wiernych z Kościoła unickiego do Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Podlasia i powiatu brzeskolitewskiego w XVIII w. – wybrane przykłady w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019. - Andrzej Buczyło
Find objects similar to this one.
138.  Edition Kopie poloników lwowskich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Jacek Krochmal
Find objects similar to this one.
139.  Edition Koroniarze a Litwini w świetle listów Lwa Sapiehy z lat 1585-1594 - Magdalena Ujma
Find objects similar to this one.
140.  Edition KOŚCIOŁ PRAWOSŁAWNY W PRL. STAN BADAŃ I PROBLEMY BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Chomik
Find objects similar to this one.
141.  Edition Kozacy w walkach z Moskwą nad Dźwiną i Ułą w latach 1567–1568 [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Marek Plewczyński
Find objects similar to this one.
142.  Edition Kozaczyzna w relacjach dyplomacji papieskiej i weneckiej w pierwszej połowie XVII w., [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Teresa Chynczewska-Hennel
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>