English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

114.  Edition Jacek Krupa, „Nie skandalizowałem się ja nic” – świat wartości Andrzeja Chryzostoma Załuskiego w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Jacek Krupa
Find objects similar to this one.
115.  Edition Jan Dzięgielewski, Magnaci – członkowie elity posiadający możność skutecznego wpływu na decyzje organów władzy Rzeczypospolitej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Jan Dzięgielewski
Find objects similar to this one.
116.  Edition JAN HENRYK ROSEN (1891–1982). WSTĘPNE ROZPOZNANIE DOROBKU ARTYSTYCZNEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Joanna Wolańska
Find objects similar to this one.
117.  Edition Jan Kazimierz Denhoff i Józef Karol Lubomirski – reprezentanci króla Jana III w Rzymie [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Maria Domin
Find objects similar to this one.
118.  Edition Jaworski Gołdycz Jaworskiemu [cedit]
Find objects similar to this one.
119.  Edition [Jelec] Tymienieckiego quietat
Find objects similar to this one.
120.  Edition Jerzy Dygdała, Magnates doby saskiej w świetle gazet pisanych Andrzeja Cichockiego – obraz malowany ciemnymi barwami w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Jerzy Dygdała
Find objects similar to this one.
121.  Edition JOHANN HER – STOLARZ KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Aleksandra J. Kasprzak, Stanisław S. Mieleszkiewicz
Find objects similar to this one.
122.  Edition Jolanta M. Marszalska, Etyczne aspekty działań podejmowanych przez wojewodę krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego około zatrzymania rodowej fortuny w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Jolanta M. Marszalska
Find objects similar to this one.
123.  Edition KAMIENIEC PODOLSKI - STAN ZACHOWANIA DAWNEJ TWIERDZY RZECZYPOSPOLITEJ,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Karol Kościelniak
Find objects similar to this one.
124.  Edition KAPLICA MOSKIEWSKA – CO ZOBACZYŁ ERIK DAHLBERGH?, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Piotr Bednarczyk
Find objects similar to this one.
125.  Edition Kariera wojskowa Felicjana Pawlaka (1934–1947) w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
126.  Edition Karol Łopatecki, „Nie masz w tym nic osobliwego: ożenił się równy z równą”. Ślub Jana Klemensa Branickiego z Izabelą Poniatowską – ujęcie prawnomajątkowe w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
127.  Edition Katalogi osobowe Towarzystwa Jezusowego jako źródło do badań nad wielokulturowością Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Andrea Mariani
Find objects similar to this one.
128.  Edition Klasycystyczna architektura pałacowa na Wołyniu ok. 1780-1831 r. - Wioletta Brzezińska-Marjanowska
Find objects similar to this one.
129.  Edition Kolekcja grafiki Artura Wołyńskiego w Bibliotece Casanatense w Rzymie - Tomasz Jakubowski
Find objects similar to this one.
130.  Edition KOLEKCJA GRODZKICH I ZIEMSKICH KSIĄG SĄDOWYCH W CENTRALNYM PAŃSTWOWYM ARCHIWUM HISTORYCZNYM UKRAINY W KIJOWIE W ŚWIETLE PROJEKTU „ZAPOMNIANE POMNIKI CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ”, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Beata K. Nykiel
Find objects similar to this one.
131.  Edition Kolekcja przyrządów naukowych Stanisława Augusta – gdzie jej szukać?, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Ewa Wyka
Find objects similar to this one.
132.  Edition Kolekcja starodruków Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce i jej pracowanie w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Fryderyk Rozen
Find objects similar to this one.
133.  Edition KOLEKCJA STARYCH DRUKOW W BIBLIOTECE MUZEUM POLSKIEGO W AMERYCE (CHICAGO), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Fryderyk Rozen
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>