English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

102.  Edition Idem in se intercisam roborant
Find objects similar to this one.
103.  Edition III Statut litewski w dobie porozbiorowej – stan badań nad dziedzictwem prawa litewskiego - Sławomir Godek
Find objects similar to this one.
104.  Edition Informacja na temat realizacji programu „Rejestracja zbiorów polskich zagranicą”. Prezentacja tomu „Polskie i polonijne księgozbiory instytucji” - Elżbieta Maruszak
Find objects similar to this one.
105.  Edition Instrukcjana rozmowy z Kozakamiuchwalona na konwokacji warszawskiej 1658 roku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Piotr Kroll
Find objects similar to this one.
106.  Edition Instytucje polskie poza Krajem – ich zbiory i współpraca z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych - Anna Krochmal
Find objects similar to this one.
107.  Edition Inwentaryzacja nagrobków polskich w dawnych Inf lantach Polskich – stan badań, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Michał Laszczkowski
Find objects similar to this one.
108.  Edition INWENTARYZACJA POLSKICH NAGROBKOW NA CMENTARZACH GRUZJI.ZASOBY, STAN ZACHOWANIA, PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Jerzy Szałygin
Find objects similar to this one.
109.  Edition Inwentaryzacja polskiego dziedzictwa kulturowego w muzeach ukraińskich - Jerzy T. Petrus
Find objects similar to this one.
110.  Edition Inwentaryzacja wielkich cmentarzy Ukrainy Zachodniej i jej znaczenie dla badania kultury polskiej - Tadeusz Rudkowski
Find objects similar to this one.
111.  Edition INWENTARYZACJA ZABYTÓW REZERWATU HISTORYCZNO- KULTURALNEGO „CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI” WE LWOWIE W LATACH 2008–2015, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Tetiana Kłymeniuk, Khrystyna Kowalczuk, Olena Kowalczuk
Find objects similar to this one.
112.  Edition INWENTARZE BIBLIOTEK BAZYLIAŃSKICH W XVIII W. JAKO ŹRODŁODO BADAŃ NAD KULTURĄ I RZECZYPOSPOLITEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Beata Lorens
Find objects similar to this one.
113.  Edition Irlandczyk na służbie carskiej Piotr Lacy – feldmarszałek i generał-gubernator Inflant, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Tomasz Ciesielski
Find objects similar to this one.
114.  Edition Jacek Krupa, „Nie skandalizowałem się ja nic” – świat wartości Andrzeja Chryzostoma Załuskiego w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Jacek Krupa
Find objects similar to this one.
115.  Edition Jan Dzięgielewski, Magnaci – członkowie elity posiadający możność skutecznego wpływu na decyzje organów władzy Rzeczypospolitej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Jan Dzięgielewski
Find objects similar to this one.
116.  Edition JAN HENRYK ROSEN (1891–1982). WSTĘPNE ROZPOZNANIE DOROBKU ARTYSTYCZNEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Joanna Wolańska
Find objects similar to this one.
117.  Edition Jan Kazimierz Denhoff i Józef Karol Lubomirski – reprezentanci króla Jana III w Rzymie [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Maria Domin
Find objects similar to this one.
118.  Edition Jaworski Gołdycz Jaworskiemu [cedit]
Find objects similar to this one.
119.  Edition [Jelec] Tymienieckiego quietat
Find objects similar to this one.
120.  Edition Jerzy Dygdała, Magnates doby saskiej w świetle gazet pisanych Andrzeja Cichockiego – obraz malowany ciemnymi barwami w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Jerzy Dygdała
Find objects similar to this one.
121.  Edition JOHANN HER – STOLARZ KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Aleksandra J. Kasprzak, Stanisław S. Mieleszkiewicz
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>