English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

87.  Edition Geneza kozackiego prawa i sądownictwa wojskowego. Z badań nad artykułami wojskowymi w Rzeczypospolitej szlacheckiej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
88.  Edition GEOGRAFIA GOSPODARCZA KRÓLESTWA POLSKIEGO W XVI WIEKU - Krzysztof Boroda
Find objects similar to this one.
89.  Edition GRAFIKA ZACHODNIOEUROPEJSKA A DZIEŁA MALARSTWA W KOŚCIOŁACH OBRZĄDKÓW WSCHODNICH W RZECZYPOSPOLITEJ DOBY PÓŹNEGO BAROKU. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI I WYBRANE PRZYKŁADY, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Zbigniew Michalczyk
Find objects similar to this one.
90.  Edition GRODZIEŃSKA RZEŹBA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Maria Kałamajska-Saeed
Find objects similar to this one.
91.  Edition Grundläggningen af svenska väldet i Livland, 1558-1563: samt deraf alstrade strider inom Vasahuset - Annerstedt Claes (1839-1927)
Find objects similar to this one.
92.  Edition Gustaw Manteuffel i kolonializm bałtycki Kolonializm, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Krzysztof Zajas
Find objects similar to this one.
93.  Edition Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stan badań i postulaty badawcze, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Dorota Wereda
Find objects similar to this one.
94.  Edition HIERARCHOWIE CERKWI UNICKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ – STAN BADAŃ I POSTULATY BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Dorota Wereda
Find objects similar to this one.
95.  Edition HISTORIA POLSKICH ZBIORÓW RĘKOPISÓW ORMIAŃSKICH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Joanna Rydzkowska-Kozak
Find objects similar to this one.
96.  Edition Historia Rzeczypospol itej Obojga Narodów w Skarbcu rozmaitych sciencyi… (1759), [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015 - Joanna Orzeł
Find objects similar to this one.
97.  Edition HISTORIA WSPOLNA CZY ROZDZIELNA. POLACY, LITWINI, BIAŁORUSINI, UKRAIŃCY W ICH DZIEJOWYM STOSUNKU (XV–XX W.), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Maria Barbara Topolska
Find objects similar to this one.
98.  Edition Historia wspólna czy rozdzielna. Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy w dziejowym stosunku (XV–XX w.) , [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Maria Barbara Topolska
Find objects similar to this one.
99.  Edition HISTORIA XVI-WIECZNEGO ŚWIECZNIKA HANSA MEYERA Z KOŚCIOŁA ŚW. PIOTRA W RYDZE. PRZYCZYNEK DO KWESTII RESTYTUCJI DZIEŁ SZTUKI W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Janusz Mróz
Find objects similar to this one.
100.  Edition HISTORYCZNE PARKI I OGRODY. ZARYS EWIDENCJONOWANIAGINĄCEGO DZIEDZICTWA (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI D. MIKLERA NA WOŁYNIU I E. ANDRÉ NA LITWIE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Iwona Wildner-Nurek
Find objects similar to this one.
101.  Edition Homilia wygłoszona 16 września 2016 r. w kościele akademickim KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego pw. Św. Krzyża, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - abp Celestino Migliore
Find objects similar to this one.
102.  Edition Idem in se intercisam roborant
Find objects similar to this one.
103.  Edition III Statut litewski w dobie porozbiorowej – stan badań nad dziedzictwem prawa litewskiego - Sławomir Godek
Find objects similar to this one.
104.  Edition Informacja na temat realizacji programu „Rejestracja zbiorów polskich zagranicą”. Prezentacja tomu „Polskie i polonijne księgozbiory instytucji” - Elżbieta Maruszak
Find objects similar to this one.
105.  Edition Instrukcjana rozmowy z Kozakamiuchwalona na konwokacji warszawskiej 1658 roku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Piotr Kroll
Find objects similar to this one.
106.  Edition Instytucje polskie poza Krajem – ich zbiory i współpraca z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych - Anna Krochmal
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>