English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

72.  Edition Edukacja artystyczna i zawodowa dla kobiet w Gal icji od końca XIX do lat 30. X X stulecia: dziewiarstwo, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Olena Kozakevych
Find objects similar to this one.
73.  Edition EDUKACJA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA KOBIET W GALICJI OD KOŃCA XIX W. DO LAT TRZYDZIESTYCH XX W. – DZIEWIARSTWO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Olena Kozakevych
Find objects similar to this one.
74.  Edition Edward Opaliński, Elity władzy, elity prestiżu czy elity bogactwa? w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Edward Opaliński
Find objects similar to this one.
75.  Edition Elektroniczne repozytorium „Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich” na stronie internetowej AGAD - Jacek Krochmal
Find objects similar to this one.
76.  Edition Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Dorota Krystyna Rembiszewska
Find objects similar to this one.
77.  Edition EMIGRACYJNE KRESOWIANA PRASOWE W BIBLIOTECE TOWARZYSTWACHRYSTUSOWEGO DLA POLONII ZAGRANICZNEJ im. ks. JANA JABŁOŃSKIEGOTCHr. ROZEZNANIA BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Maria Kalczyńska, Ks. Paweł Melczewski
Find objects similar to this one.
78.  Edition FARFURKI BŁĘKITNYM POKOSTEM PER MISTERIA MALOWANE. HOLENDERSKIE PŁYTKI ŚCIENNE W WYSTROJU REZYDENCJI MAGNACKICH NA WSCHODNICH TERENACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (WOJEWÓDZTWO RUSKIE, WOŁYŃSKIE I WILEŃSKIE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Katarzyna Przywoźna Leśniak
Find objects similar to this one.
79.  Edition FENOMEN POROZUMIENIA, ROZUMIENIA I NIEPOROZUMIENIA W I RZECZYPOSPOLITEJ. POLSKA–UKRAINA: BADANIA HISTORYCZNE,[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Teresa Chynczewska-Hennel
Find objects similar to this one.
80.  Edition FILIPPO CASTALDI (1734–1814) AND HIS HERITAGE IN POLISH LIVONIA (LATGALE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Rūta Kaminska
Find objects similar to this one.
81.  Edition Foreword, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
82.  Edition FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
83.  Edition FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
84.  Edition FOREWORD, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
85.  Edition Foreword [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
86.  Edition FUNKCJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO A ZAKRES REKONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY ŚW. HIERONIMA Z BUDZANOWA AUTORSTWA J.J. PINSLA ORAZ PORTALU BOCZNEGO W KOŚCIELE POBRYGIDZKIM W GRODNIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Lucyna Piekacz
Find objects similar to this one.
87.  Edition Geneza kozackiego prawa i sądownictwa wojskowego. Z badań nad artykułami wojskowymi w Rzeczypospolitej szlacheckiej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
88.  Edition GEOGRAFIA GOSPODARCZA KRÓLESTWA POLSKIEGO W XVI WIEKU - Krzysztof Boroda
Find objects similar to this one.
89.  Edition GRAFIKA ZACHODNIOEUROPEJSKA A DZIEŁA MALARSTWA W KOŚCIOŁACH OBRZĄDKÓW WSCHODNICH W RZECZYPOSPOLITEJ DOBY PÓŹNEGO BAROKU. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI I WYBRANE PRZYKŁADY, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Zbigniew Michalczyk
Find objects similar to this one.
90.  Edition GRODZIEŃSKA RZEŹBA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Maria Kałamajska-Saeed
Find objects similar to this one.
91.  Edition Grundläggningen af svenska väldet i Livland, 1558-1563: samt deraf alstrade strider inom Vasahuset - Annerstedt Claes (1839-1927)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>