English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

36.  Edition Cały mój pejzaż jest stamtąd moich stron rodzinnych, czyli naddźwińska kraina Iłłakowiczówny i Borcha, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Krystyna Barkowska
Find objects similar to this one.
37.  Edition CHARAKTERYSTYKA STYLISTYCZNA, KONSTRUKCYJNOMATERIAŁOWA ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIANIEZACHOWANEJ DREWNIANEJ BOŻNICY W ZABŁUDOWIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Krzysztof Gabrylewicz, Anna Różańska
Find objects similar to this one.
38.  Edition Charakterystyka stylistyczna, konstrukcyjno-materiałowa oraz technologia wykonania niezachowanej drewnianej bożnicy w Zabłudowie, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Rożańska, Krzysztof Gabrylewicz
Find objects similar to this one.
39.  Edition Chreścijańskie ideogramy w cerkwiach Ukrainy Zachodniej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Oleh Bolyuk
Find objects similar to this one.
40.  Edition Chrzest – sakrament jedności chrześcijańskiej na pograniczu polsko-ukraińskim XVI–XVII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Marek Melnyk
Find objects similar to this one.
41.  Edition CHRZEŚCIJAŃSKIE IDEOGRAMY W CERKWIACH ZACHODNIEJ UKRAINY: RÓŻNORODNOŚĆ ORAZ PLASTYKA DZIEŁ SNYCERSTWA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Ołeh Bolyuk
Find objects similar to this one.
42.  Edition Cmentarze Podola – źródło do badań nad sztuką i historią - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski
Find objects similar to this one.
43.  Edition Cmentarz i kościół pw. św. św. Szymona i Judy w Drycanach - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
44.  Edition Czynniki wpływające na organizację dystryktu podlaskiego Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII w. w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019. - Jakub Grodzki
Find objects similar to this one.
45.  Edition Dariusz Makiłła, Od możnowładztwa do arystokracji w XVI–XVIII wieku. Casus szwedzki w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Dariusz Makiłła
Find objects similar to this one.
46.  Edition Dariusz Rolnik, Świat niematerialny w życiu aspiranta do „stanu magnackiego”. O systemie wartości i charakterze ostatniego wojewody podolskiego Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721–1793) w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Dariusz Rolnik
Find objects similar to this one.
47.  Edition DAWNY KARCER STUDENCKI W RYDZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Michał Laszczkowski
Find objects similar to this one.
48.  Edition Dionizy Mikler – twórca parków i ogrodów na Wołyniu i Podolu - Wioletta Brzezińska-Marjanowska
Find objects similar to this one.
49.  Edition Długa droga do nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską – od zakończenia drugiej wojny światowej do ratyfikacji konkordatu w 1998 r., [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - ks. abp Józef Kowalczyk
Find objects similar to this one.
50.  Edition Dobra ziemskie na południowo‑wschodnich kresach dawnych Inf lant w XV i pierwszej połowie XVI wieku, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Paweł A. Jeziorski
Find objects similar to this one.
51.  Edition Do Czytelnika, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - Wojciech Walczak
Find objects similar to this one.
52.  Edition DOKUMENTALNE DZIEDZICTWO POLSKI I POLAKÓW NA UKRAINIE – KIERUNKI, PROGRAMY I EFEKTY BADAŃ [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Elżbieta Wierzbicka
Find objects similar to this one.
53.  Edition Dokumenty dotyczące polski XVI–XVII wieku w archiwach francuskich: stan zasobów i możliwości edycyjne, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Karol Polejowski
Find objects similar to this one.
54.  Edition Dokumenty Metryki Litewskiej o zaciężnych polskich na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów Zygmunta Augusta - Gediminas Lesmaitis
Find objects similar to this one.
55.  Edition Dominican missionaries in Polish Livonia and the Duchy of Courland, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Reinis Norkārkls
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>