English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

21.  Edition Artyleria litewska na przełomie XVI i XVII wieku Koszty transportu na wojnę inflanckąw latach 1601–1602, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Mariusz Sawicki
Find objects similar to this one.
22.  Edition Artystyczne dokonania Polaków w Gruzji - Janusz Mróz
Find objects similar to this one.
23.  Edition BADANIA DZIEDZICTWA URBANISTYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO KSIĄŻĄT OSTROGSKICH: OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMATYKA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Petro Rychkov
Find objects similar to this one.
24.  Edition Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich:osiągnięcia i problematyka, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Petro Rychkov
Find objects similar to this one.
25.  Edition Badania historycznych technik malowania oraz nietypowych deformacji płócienXVIII-wiecznej galerii portretowej rodziny Tyszkiewiczów z Łohojska ze zbiorówMuzeum Narodowego w Warszawie , [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Joanna Szpor
Find objects similar to this one.
26.  Edition BAŁTYCKA POLITYKA ROSJI PIOTRA I, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Paweł Krokosz
Find objects similar to this one.
27.  Edition Beata Gryko-Andrejuk, Choroba psychiczna? Relacje Jana Stanisława Sapiehy z rodziną i otoczeniem w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Beata Gryko-Andrejuk
Find objects similar to this one.
28.  Edition Beata Sawicka, Nieobyczajności episkopatu Królestwa Polskiego (w związku z Instrukcją na synod piotrkowski z 1551 roku) w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Beata Sawicka
Find objects similar to this one.
29.  Edition Bernadetta Manyś, Wileńska „pompa funebris” Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” w świetle „Kuriera Litewskiego” jako przykład magnackich obchodów uroczystości funeralnych w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Bernadetta Manyś
Find objects similar to this one.
30.  Edition Biblioteka dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali - Michał Spandowski
Find objects similar to this one.
31.  Edition Biblioteki monasterów bazyliańskich w XVIII w. jako źródło do badań nad kulturą I Rzeczypospolitej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Beata Lorens
Find objects similar to this one.
32.  Edition Bibliothecae Neonatae albo dziedzictwo odzyskane, czyli jak wykorzystujemy do pracy naukowej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą (Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów, Biblioteka Collegium Jezuickiego we Lwowie ) - Wacław Walecki
Find objects similar to this one.
33.  Edition Bogdan Rok, Życie rodzinne Teofili z Radziwiłłów Morawskiej w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019. - Bogdan Rok
Find objects similar to this one.
34.  Edition Budowle sakralne z drewna – ważny element dziedzictwa Kościoła unickiego Rzeczypospolitej. - Jan Kurek
Find objects similar to this one.
35.  Edition Bywalcy „Salonu ambasadorowej” (ze Sztambucha Leonii Papée) [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Wojciech Biliński
Find objects similar to this one.
36.  Edition Cały mój pejzaż jest stamtąd moich stron rodzinnych, czyli naddźwińska kraina Iłłakowiczówny i Borcha, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Krystyna Barkowska
Find objects similar to this one.
37.  Edition CHARAKTERYSTYKA STYLISTYCZNA, KONSTRUKCYJNOMATERIAŁOWA ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIANIEZACHOWANEJ DREWNIANEJ BOŻNICY W ZABŁUDOWIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Krzysztof Gabrylewicz, Anna Różańska
Find objects similar to this one.
38.  Edition Charakterystyka stylistyczna, konstrukcyjno-materiałowa oraz technologia wykonania niezachowanej drewnianej bożnicy w Zabłudowie, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Rożańska, Krzysztof Gabrylewicz
Find objects similar to this one.
39.  Edition Chreścijańskie ideogramy w cerkwiach Ukrainy Zachodniej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Oleh Bolyuk
Find objects similar to this one.
40.  Edition Chrzest – sakrament jedności chrześcijańskiej na pograniczu polsko-ukraińskim XVI–XVII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Marek Melnyk
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>