polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition Archiwalia rzymskie – stan badań i perspektywy - Teresa Chynczewska-Hennel
Find objects similar to this one.
2.  Edition Archiwa miejskie XVI-XVIII w. – przykład Knyszyna - Marta Piszczatowska
Find objects similar to this one.
3.  Edition Archiwum Ławry Poczajowskiej w zbiorach Państwowego Okręgowego Archiwum w Tarnopolu - Urszula Anna Pawluczuk
Find objects similar to this one.
4.  Edition Archiwum polskiego kościoła katolickiego pw. św. św. Piotra i Pawła w Tbilisi (Gruzja ) - Jerzy Szałygin
Find objects similar to this one.
5.  Edition Art Heritage of Eastern Latvia and its Creators in the 18th-19th century - Rūta Kaminska
Find objects similar to this one.
6.  Edition Artystyczne dokonania Polaków w Gruzji - Janusz Mróz
Find objects similar to this one.
7.  Edition Biblioteka dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali - Michał Spandowski
Find objects similar to this one.
8.  Edition Bibliothecae Neonatae albo dziedzictwo odzyskane, czyli jak wykorzystujemy do pracy naukowej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą (Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów, Biblioteka Collegium Jezuickiego we Lwowie ) - Wacław Walecki
Find objects similar to this one.
9.  Edition Budowle sakralne z drewna – ważny element dziedzictwa Kościoła unickiego Rzeczypospolitej. - Jan Kurek
Find objects similar to this one.
10.  Edition Bywalcy „Salonu ambasadorowej” (ze Sztambucha Leonii Papée) [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Wojciech Biliński
Find objects similar to this one.
11.  Edition Chrzest – sakrament jedności chrześcijańskiej na pograniczu polsko-ukraińskim XVI–XVII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Marek Melnyk
Find objects similar to this one.
12.  Edition Cmentarze Podola – źródło do badań nad sztuką i historią - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski
Find objects similar to this one.
13.  Edition Cmentarz i kościół pw. św. św. Szymona i Judy w Drycanach - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
14.  Edition Dionizy Mikler – twórca parków i ogrodów na Wołyniu i Podolu - Wioletta Brzezińska-Marjanowska
Find objects similar to this one.
15.  Edition Dokumenty Metryki Litewskiej o zaciężnych polskich na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów Zygmunta Augusta - Gediminas Lesmaitis
Find objects similar to this one.
16.  Edition Drewniane świątynie Kościoła Wschodniego jako część wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - Jan Kurek
Find objects similar to this one.
17.  Edition Dyneburg w ostatnim stuleciu istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyczynek do dziejów społecznych i gospodarczych miasta - Paweł A. Jeziorski
Find objects similar to this one.
18.  Edition Działalność fundacyjna rodziny Wapińskich na rzecz Cerkwi unickiej w Jarosławiu w XVIII wieku. - Beata Lorens
Find objects similar to this one.
19.  Edition Działalność Joachima V na rzecz poprawy materialnej i duchowej Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Konrad Kuczara
Find objects similar to this one.
20.  Edition Działalność oddziałów Hansa Georga von Arnima w Rzeczypospolitej z punktu widzenia nuncjusza papieskiego Antonia Santacrocego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Paweł Duda
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>