polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

OAI

Lista publikacji : Książki

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wybierz interesującą Cię publikację:

1.  Edition Archiwalia rzymskie – stan badań i perspektywy - Teresa Chynczewska-Hennel
Znajdź obiekty podobne do tego
2.  Edition Archiwa miejskie XVI-XVIII w. – przykład Knyszyna - Marta Piszczatowska
Znajdź obiekty podobne do tego
3.  Edition Archiwum Ławry Poczajowskiej w zbiorach Państwowego Okręgowego Archiwum w Tarnopolu - Urszula Anna Pawluczuk
Znajdź obiekty podobne do tego
4.  Edition Archiwum polskiego kościoła katolickiego pw. św. św. Piotra i Pawła w Tbilisi (Gruzja ) - Jerzy Szałygin
Znajdź obiekty podobne do tego
5.  Edition Art Heritage of Eastern Latvia and its Creators in the 18th-19th century - Rūta Kaminska
Znajdź obiekty podobne do tego
6.  Edition Artystyczne dokonania Polaków w Gruzji - Janusz Mróz
Znajdź obiekty podobne do tego
7.  Edition Biblioteka dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali - Michał Spandowski
Znajdź obiekty podobne do tego
8.  Edition Bibliothecae Neonatae albo dziedzictwo odzyskane, czyli jak wykorzystujemy do pracy naukowej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą (Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów, Biblioteka Collegium Jezuickiego we Lwowie ) - Wacław Walecki
Znajdź obiekty podobne do tego
9.  Edition Budowle sakralne z drewna – ważny element dziedzictwa Kościoła unickiego Rzeczypospolitej. - Jan Kurek
Znajdź obiekty podobne do tego
10.  Edition Bywalcy „Salonu ambasadorowej” (ze Sztambucha Leonii Papée) [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Wojciech Biliński
Znajdź obiekty podobne do tego
11.  Edition Chrzest – sakrament jedności chrześcijańskiej na pograniczu polsko-ukraińskim XVI–XVII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Marek Melnyk
Znajdź obiekty podobne do tego
12.  Edition Cmentarze Podola – źródło do badań nad sztuką i historią - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski
Znajdź obiekty podobne do tego
13.  Edition Cmentarz i kościół pw. św. św. Szymona i Judy w Drycanach - Wojciech Walczak, Karol Łopatecki
Znajdź obiekty podobne do tego
14.  Edition Dionizy Mikler – twórca parków i ogrodów na Wołyniu i Podolu - Wioletta Brzezińska-Marjanowska
Znajdź obiekty podobne do tego
15.  Edition Dokumenty Metryki Litewskiej o zaciężnych polskich na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów Zygmunta Augusta - Gediminas Lesmaitis
Znajdź obiekty podobne do tego
16.  Edition Drewniane świątynie Kościoła Wschodniego jako część wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - Jan Kurek
Znajdź obiekty podobne do tego
17.  Edition Dyneburg w ostatnim stuleciu istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyczynek do dziejów społecznych i gospodarczych miasta - Paweł A. Jeziorski
Znajdź obiekty podobne do tego
18.  Edition Działalność fundacyjna rodziny Wapińskich na rzecz Cerkwi unickiej w Jarosławiu w XVIII wieku. - Beata Lorens
Znajdź obiekty podobne do tego
19.  Edition Działalność Joachima V na rzecz poprawy materialnej i duchowej Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Konrad Kuczara
Znajdź obiekty podobne do tego
20.  Edition Działalność oddziałów Hansa Georga von Arnima w Rzeczypospolitej z punktu widzenia nuncjusza papieskiego Antonia Santacrocego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Paweł Duda
Znajdź obiekty podobne do tego
<<< Poprzednie  / 7 Następne >>>