polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Archives

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Edition 121. Dekret w sprawie księdza Honestego z prezbiterem Adamkowiczem, 17 VIII 1762 r.
Find objects similar to this one.
2.  Edition 20. Справа Его Мти Пна Юря Кгипята з Его Мтю Паном Щеповским и Пани Малжонкою Его Мти – Sprawa Jego Miłości Pana Jerzego Kipiata z Jego Miłością Panem [Stefanem] Szczepowskim i Panią Małżonką Jego Miłości – 7 lipca 1679
Find objects similar to this one.
3.  Edition 21. Справа Его Мсти Пна Яна Кгабриеля Олшевского з Его Мстю Паном Александром Юрьевичом – Sprawa Jego Miłości Pana Jana Gabriela Olszewskiego z Jego Miłością Panem Aleksandrem Juriewiczem – 7 lipca 1679
Find objects similar to this one.
4.  Edition 336. Remisja w sprawie Szyszkowskiego z Romanowiczami, 11 IX 1762 r.
Find objects similar to this one.
5.  Edition Abrenunciatio filia in Mrimonium locita, fragment zbioru formularzy prawa cywilnego z XVII w.
Find objects similar to this one.
6.  Edition Abrenunciato Tutoria, fragment zbioru formularzy prawa cywilnego z XVII w.
Find objects similar to this one.
7.  Edition Act rewizy zup Wielickich y przesłvchanie lidzby za qwartalow IX począwszy a die 14 Marty Anni XDCXXVI ad diem 10 Iuny inclusiue Anni MDCXXVIII odprawiony y spisany [Akt rewizji żup wielickich 14 III 1626 – 10 VI 1628] - Piotr Gembicki, Wojciech Gise, Krzysztof Lode
Find objects similar to this one.
8.  Edition Actum in carstro Praemisliensi Feria Secunda in Vigilia Festi Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum
Find objects similar to this one.
9.  Edition Actum in castro Posnaniensi feria quaereta post festum Purificationis B[eatae] Mariae Virginis prox[im] anno D[omi]ni m[ilesi]mo sexcentesimo decimo octavo: dekret komisarzy Adama Sędziwoja Czamkowskiego i in. w sprawach granicznych z Brandenburgią [fragm.], [I poł. XVII w.] - Adam Sędziwój Czamkowski i in.
Find objects similar to this one.
10.  Edition Adaitalitas, fragment zbioru formularzy prawa cywilnego z XVII w.
Find objects similar to this one.
11.  Edition Adamus Krasicki Casimiro Krasicki Roborant
Find objects similar to this one.
12.  Edition Adiuncto Summa, fragment zbioru formularzy prawa cywilnego z XVII w.
Find objects similar to this one.
13.  Edition ADMINISTRATIO ADVOCAT, fragment kodeksu zawierającego łacińskie i polskie formularze pism urzędowych z l. 30. XVII w.
Find objects similar to this one.
14.  Edition ADVOCATIO CAUSA, fragment kodeksu zawierającego łacińskie i polskie formularze pism urzędowych z l. 30. XVII w.
Find objects similar to this one.
15.  Edition Akr prawa wieczystej sprzedaży dóbr Krzysztofowicze między Chibowskimi a Benedyktem i Zofią z Iliniczów Żabami
Find objects similar to this one.
16.  Edition Akr prawa wieczysto aprobacyjnego zapisu między Chibowskimi a Benedyktem i Zofią z Iliniczów Żabami
Find objects similar to this one.
17.  Edition Akta majątkowe Marcjana Kłosińskiego, kanonika sandomierskiego, z lat 1597-1614 dotyczące majątku Lipna.
Find objects similar to this one.
18.  Edition Akta procesu między Wincentym Darowskim a Kazimierzem i Teklą z Chrzanowskich Darowskimi
Find objects similar to this one.
19.  Edition Akt asekuracji między Michałem Franciszkiem Koregą a Michałem Szabłowińskim
Find objects similar to this one.
20.  Edition Akt asekuracji oraz kwitacji między Zofią Legiecką a Mikołajem Tyszkiewiczem
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 335 Next >>>