English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Edition description

Rękopisy zakładu zbiorów mikrofilmowych Biblioteki Narodowej w Warszawie do studiów ukrainistycznych XVII–XVIII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012.

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!