English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Edition description

Z problematyki wpływu magnaterii i szlachty litewskiej na sytuację unitów i prawosławnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku.

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!