English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Edition description

Zygmunt August, król polski poleca Stanisławowi Włoszkowi, podskarbiemu nadwornemu litewskiemu, aby zapłacił sługom, Grzybieńskiemu i Trojanowskiemu po 300 lub 400 złotych oraz uregulował inne należności, m. in. za prace płatnerza.

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!