English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Edition description

Homilia wygłoszona 16 września 2016 r. w kościele akademickim KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego pw. Św. Krzyża, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r.

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!