English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Edition description

FUNKCJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO A ZAKRES REKONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE RZEŹBY ŚW. HIERONIMA Z BUDZANOWA AUTORSTWA J.J. PINSLA ORAZ PORTALU BOCZNEGO W KOŚCIELE POBRYGIDZKIM W GRODNIE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!