Title : [List Samuela Zawadzkiego do łowczego nadwornego Stanisława Bałusa]

[List Samuela Zawadzkiego do łowczego nadwornego Stanisława Bałusa]