Title : [list (Joanny Katarzyny?) Radziwiłłowej-Wejherowej do podkanclerzego koronnego i nominata krakowskiego Andrzeja Trzebickiego]

[list (Joanny Katarzyny?) Radziwiłłowej-Wejherowej do podkanclerzego koronnego i nominata krakowskiego Andrzeja Trzebickiego]