Title : [List N. de Byem do podkanclerzego koronnego i biskupa-nominata krakowskiego Andrzeja Trzebickiego]

[List N. de Byem do podkanclerzego koronnego i biskupa-nominata krakowskiego Andrzeja Trzebickiego]