Title : [Pełnomocnictwo elektora brandenburskiego i księcia pruskiego Jana Zygmunta dla jego wysłanników do króla Zygmunta III i na sejm w Warszawie]

[Pełnomocnictwo elektora brandenburskiego i księcia pruskiego Jana Zygmunta dla jego wysłanników do króla Zygmunta III i na sejm w Warszawie]