Title : [Responsum - List króla Zygmunta III do elektora brandenburskiego i księcia pruskiego Jana Zygmunta]

[Responsum - List króla Zygmunta III do elektora brandenburskiego i księcia pruskiego Jana Zygmunta]