Title : [List nieznanego nadawcy do nieznanego odbiorcy z informacjami o sytuacji w Rzeczypospolitej]

[List nieznanego nadawcy do nieznanego odbiorcy z informacjami o sytuacji w Rzeczypospolitej]