Title : [Kopia uniwersału króla Jana Kazimierza]

[Kopia uniwersału króla Jana Kazimierza]