Title : Produkt we prawie WW.J.PP. Józefa i Angelli z Połubińskich Mickiewiczów rotmistrzów wieszwiańskich z PP. Stanisławem i Andrzejem Małachowskiemi

Produkt we prawie WW.J.PP. Józefa i Angelli z Połubińskich Mickiewiczów rotmistrzów wieszwiańskich z PP. Stanisławem i Andrzejem Małachowskiemi