Title : [List Andrzeja i Stanisława Małachowskich do sędziego Strawińskiego]

[List Andrzeja i Stanisława Małachowskich do sędziego Strawińskiego]