Title : [Kopia pozwu przed sąd ziemski żmudzki dla Stanisława i Andrzeja Małachowskich w sprawie z powództwa Józefa Mickiewicza i kwit relacyjny Antoniego Horbaczewskiego woźnego generalnego żmudzkiego]

[Kopia pozwu przed sąd ziemski żmudzki dla Stanisława i Andrzeja Małachowskich w sprawie z powództwa Józefa Mickiewicza i kwit relacyjny Antoniego Horbaczewskiego woźnego generalnego żmudzkiego]