Title : [Kopia pozwu przed sąd ziemski żmudzki dla Stanisława i Agaty z Wanbutów Sugowdziów z dziećmi, Michała Miłoszewicza i Marcina Radziszewskiego w sprawie z powództwa Kazimierza Sugowdzia i jego żony i kwit relacyjny woźnego]

[Kopia pozwu przed sąd ziemski żmudzki dla Stanisława i Agaty z Wanbutów Sugowdziów z dziećmi, Michała Miłoszewicza i Marcina Radziszewskiego w sprawie z powództwa Kazimierza Sugowdzia i jego żony i kwit relacyjny woźnego]