Title : [Kopia zapisu kwitacyjnego Andrzeja Małachowskiego dla Stanisław Lewgowda]

[Kopia zapisu kwitacyjnego Andrzeja Małachowskiego dla Stanisław Lewgowda]