Title : [Ekstrakt kwitu relacyjnego Michała Piotra Mickiewicza woźnego generalnego żmudzkiego z dostarczenia Kazimierzowi i Janowi Czajkowskim dwóch kopii listu zaręcznego i skargi Dawida, Andrzeja, Kazimierza i Stanisława Wambutów]

[Ekstrakt kwitu relacyjnego Michała Piotra Mickiewicza woźnego generalnego żmudzkiego z dostarczenia Kazimierzowi i Janowi Czajkowskim dwóch kopii listu zaręcznego i skargi Dawida, Andrzeja, Kazimierza i Stanisława Wambutów]