Title : [Kopia pozwu przed sąd ziemski dla Stanisława i Jakuba Janowiczów Tomaszewiczów Wambutowiczów w sprawie z powództwa Stanisława Janowicza Tomaszewicza Wambutowicza]

[Kopia pozwu przed sąd ziemski dla Stanisława i Jakuba Janowiczów Tomaszewiczów Wambutowiczów w sprawie z powództwa Stanisława Janowicza Tomaszewicza Wambutowicza]