Title : [Zapis kwitacyjny Jerzego Mikołaja Lewgowda dla NN]

[Zapis kwitacyjny Jerzego Mikołaja Lewgowda dla NN]