Title : [Akt ugody między Janem, Adamem i Zygmuntem Krzyżewiczami a Dawidem, Andrzejem, Kazimierzem i Stanisławem Wanbutami]

[Akt ugody między Janem, Adamem i Zygmuntem Krzyżewiczami a Dawidem, Andrzejem, Kazimierzem i Stanisławem Wanbutami]