Title : [Ekstrakt dekretu sądu ziemskiego żmudzkiego w sprawie między Krystyną z Szondziów Sołtuszkową i Magdaleną Szondziówną a Adamem i Bartłomiejem Szondziami]

[Ekstrakt dekretu sądu ziemskiego żmudzkiego w sprawie między Krystyną z Szondziów Sołtuszkową i Magdaleną Szondziówną a Adamem i Bartłomiejem Szondziami]