Title : [Pełnomocnictwo od Doroty z Jaroszów Kasperowiczowej dla Daniela Tyszkiewicza]

[Pełnomocnictwo od Doroty z Jaroszów Kasperowiczowej dla Daniela Tyszkiewicza]