Title : [Zapis kwitacyjny Stefana Pietkiewicza Wypajcia i Walentyna Kasperowicza Rupejkowicza dla Stanisława Janowicza Tomaszewicza]

[Zapis kwitacyjny Stefana Pietkiewicza Wypajcia i Walentyna Kasperowicza Rupejkowicza dla Stanisława Janowicza Tomaszewicza]