Title : Kopia listu w Bogu Nayprz[ewielebniejszego] J[ego Mości] X[iędza] starszego antopolskiego i oraz konsultora prov[incii] litt[huani] pisanego ad Rfrnum ac Rlmu. Pre. D[omi]nu provincial[i] Lithuan[i] A[nn]o 1790 febr[uarii] d[ie] 7

Kopia listu w Bogu Nayprz[ewielebniejszego] J[ego Mości] X[iędza] starszego antopolskiego i oraz konsultora prov[incii] litt[huani] pisanego ad Rfrnum ac Rlmu. Pre. D[omi]nu provincial[i] Lithuan[i] A[nn]o 1790 febr[uarii] d[ie] 7