Title : Kopia listu cyrkularnego Wielm[ożnego] J[ego Mości] X[iędza] Generała zakonu naszego roku 1790 nowoobranego, który się wydał na okoł prowincyi litt[ewskiej] d[nia] 30/19 januar[ii] tegoż samego roku ut supra tenore sequendi

Kopia listu cyrkularnego Wielm[ożnego] J[ego Mości] X[iędza] Generała zakonu naszego roku 1790 nowoobranego, który się wydał na okoł prowincyi litt[ewskiej] d[nia] 30/19 januar[ii] tegoż samego roku ut supra tenore sequendi