Title : Kopia listu Wielm[ożnego] J[ego] M[ości] X[iędza] Generała pisanego do Naysw[iątobliższego] J[ego Mości] X[iędza] Prowincyała r[ok]u 1790 m[iesią]ca januar[a] 31 dnia

Kopia listu Wielm[ożnego] J[ego] M[ości] X[iędza] Generała pisanego do Naysw[iątobliższego] J[ego Mości] X[iędza] Prowincyała r[ok]u 1790 m[iesią]ca januar[a] 31 dnia