Title : Kopia decyzyi w sprawie XX[ięży] bazylianów łyskowskich z Czyżami r[ok]u 1790 m[iesią]ca januar[a] 23 dnia

Kopia decyzyi w sprawie XX[ięży] bazylianów łyskowskich z Czyżami r[ok]u 1790 m[iesią]ca januar[a] 23 dnia