Title : Kopia listu J[ego Mości] X[iędz]a Prowincyała pisanego do J[aśnie] W[ielmożnej] Jelskiey podkomorzyny starod[ubskiej] 1790 6ta febr[uarii] z Berezwecza

Kopia listu J[ego Mości] X[iędz]a Prowincyała pisanego do J[aśnie] W[ielmożnej] Jelskiey podkomorzyny starod[ubskiej] 1790 6ta febr[uarii] z Berezwecza