Title : Kopia listu J[ego] M[ości] Xiędza Prowincyała pisanego do J[ego] M[ości] X[iędz]a Generała 1790 6ta februar[ii] z Berezwecza

Kopia listu J[ego] M[ości] Xiędza Prowincyała pisanego do J[ego] M[ości] X[iędz]a Generała 1790 6ta februar[ii] z Berezwecza