Title : Kopia listu J[ego Mości] X[iędza] superiora nowogródzkiego pisanego do J[ego Mości] X[iędza] Prowinciała r[ok]u 1789 d[nia] 28 Xbra z Nowogródka

Kopia listu J[ego Mości] X[iędza] superiora nowogródzkiego pisanego do J[ego Mości] X[iędza] Prowinciała r[ok]u 1789 d[nia] 28 Xbra z Nowogródka