Title : Kopia listu J[ego Mości] X[iędz]a Generała pisanego do J[ego Mości] X[iędza] Prowinciała r[ok]u 1790 d[ie] 12 jan[uarii]

Kopia listu J[ego Mości] X[iędz]a Generała pisanego do J[ego Mości] X[iędza] Prowinciała r[ok]u 1790 d[ie] 12 jan[uarii]